Byen på vranga (N)

Project in Norwegian

Prosjektet «Byen på vranga» er et resultat av ti års observasjoner, fra 2009 til 2019, og fotografering av ett byrom. Kristiansands nære sentrum.
Fotografiene skal nære det estetiske gjennom mangel på estetikk. Fornemme og fokusere på alt fra likegyldigheter, tilfeldigheter, midlertidigheter
like gjerne som forglemmelser. Noe som bokstavelig ligger for våre føtter, og synsinntrykk. Og reflektere vår tid.
Spørsmål som gjerne ligger skjult i bildene. 
Dette prosjektet er kommet til ved tilstedeværelse i øyeblikket. Øyeblikket da støvskyen sto til værs etter at muren falt. Med Domkirken som tilskuer.
Eller da ettermiddagssola skapte det ekstra spøkelsesaktige momentet i det rivningsklare bygget.
Hva skjer i en by når noe må bygges, rives, vente på at noe skal komme, eller at noe bare går over til bli permanent. Midlertidig.Hvert bilde skal tale for seg, og skal kunne skape en undring og reaksjon. Litt provoserende, kanskje, men også vise virkeligheten. Uten å virke dokumentarisk,
skal heller bildene ha et kunstnerisk tilsnitt og en komposisjon som vekker en ny dimensjon inn i tematikken.Prosjektet «Byen på vranga» er en fotografisk undring og betraktning. Til byen og byrommet, og hvordan vi vandrer rundt og venner oss til
alt som møter oss. Hvordan vi lever med omgivelsene uten helt å forstå hva som skjer. Hvordan vi godtar avsperringer, forfall, omveier, nybygg,
riving av det gamle i påvente av noe nytt skal komme.

«Byen på vranga» forteller en historie som vi kanskje ikke legger merke til i det daglige. Eller ikke bryr oss om.
Som samtidig handler om estetikk eller mangel på det. Likegyldighet? Noe som uansett gjenspeiler tiden vi lever i.


Små glimt av det daglige, og hva vi faktisk vennes til. Noe som oftest ikke merkes, men som over tid gjør at vi
som innbyggere godtar store og små inngrep og forandringer. En undring som tvinger fram mange spørsmål.«Byen på vranga» er ment å inspirere til denne undringen og et nøyere blikk på byen og det offentlige rom.
Som gjenspeiles gjennom fotografiene. Forhåpentligvis også engasjere innbyggerne, byplanleggerne,
utbyggerne og mediene.

FOTO/TEKST AV ODDVAR PAULSEN

                          

Bokas utgangspunkt er årene mellom 2009 og 2019.

Hva skjer i en by når noe bygges, rives, skal komme. Eller graves.

Eller forfaller. Bildematerialet er fra Kristiansand og boka er

en bildekommentar med korte tekster. Hvordan vi møter byen,

og hvordan byen møter oss. Stillstand, utvikling, riving og bygging.

Venting på et eller annet. Forsvinner estetikken mens vi venter?

Og hva venter vi på?

Hvert bilde taler for seg, og skaper en undring og reaksjon

sammen med tekstene. Litt provoserende, men viser

også virkeligheten.

Boka kan kjøpes her:
post@oddvarpaulsen.com

T I L B U D

199,-

KJØP 2 STK ELLER FLERE  kr. 300,-

+ porto kr. 90,-